Szukaj

ODRDZEWIACZ 50% KWASU FOSFOROWEGO

ODRDZEWIACZ 50%

ODRDZEWIACZ SPECJALISTYCZNY DO  ZABEZPIECZANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW METALOWYCH POPRZEZ WYTWORZENIE TRWAŁEJ WARSTWY OCHRONNEJ NA METALU.

POWŁOKA FOSFORANOWA PRZY UŻYCIU TEGO PREPARATU TWORZY SIĘ SZYBCIEJ NIŻ PRZY UŻYCIU POZOSTAŁYCH ODRDZEWIACZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE. PREPARAT ZABEZPIECZA POWIERZCHNIĘ METALU PRZED WTÓRNĄ KOROZJĄ.

PRODUKT ZAWIERA  
50% KWASU FOSFOROWEGO
5% KWASU CYTRYNOWEGO
5% KWASU SZCZAWIOWEGO

WAGA PRODUKTU 6 KG

METAL Z RDZĄ NALEŻY TRZYMAĆ W ODRDZEWIACZU MINIMUM 12 GODZIN, NASTĘPNIE NALEŻY ODCZEKAĆ AŻ METAL CAŁKOWICIE WYSCHNIE.         

PO WYSUSZENIU NA POWIERZCHNI METALU WYTWORZY SIĘ POWŁOKA KONWERSYJNA, KTÓRA JEST NIEZMYWALNA ZA POMOCĄ WODY.

ODRDZEWIACZ 50%

ODRDZEWIACZ USUWA RDZĘ POPRZEZ ROZTWARZANIE TLENKÓW ORAZ WODOROTLENKÓW ŻELAZA NA POWIERZCHNI METALU. 

ODRDZEWIACZ WYTWARZA WARSTEWKĘ FOSFORANOWĄ, KTÓRA NA POWIERZCHNI METALU WYTRĄCA SIĘ WRAZ Z INHIBITOREM OCHRONNYM. INHIBITOR W PEŁNI ZABEZPIECZA POWIERZCHNIĘ PRZED RDZĄ.

WARSTWA OCHRONNA ZABEZPIECZA METAL PRZED KOROZJĄ WTÓRNĄ, PREARAT NALEŻY POZOSTAWIĆ NA POWIERZCHNI METALU AŻ DO CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA.

NIE NALEŻY ZMYWAĆ WARSTWY OCHRONNEJ PRZED CAŁKOWITYM UTWARDZENIEM!

INHIBITOR OCHRONNY

ODRDZEWIACZ WYTWARZA WARSTWĘ, KTÓRA NA POWIERZCHNI METALU TWORZY OCHRONNĄ POWŁOKĘ. WARSTWA TA JEST TRWAŁA, JEDNAK NALEŻY ODCZEKAĆ DO CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA METALU.

STATYSTYCZNIE 80–90% USZKODZEŃ ZACZYNA SIĘ NA POWIERZCHNI METALU LUB BEZPOŚREDNIO POD NIĄ, DLATEGO TAK ISTOTNE JEST DBANIE O JAKOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ I POWIERZCHNI WYROBU. UNIKANIE USZKODZEŃ TO BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA TWORZENIA OCHRONNYCH WARSTW WIERZCHNICH, KTÓRE PODWYŻSZAJĄ ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA ZEWNĘTRZNE OBCIĄŻENIA.

INSTRUKCJA ODRDZEWIANIA

1. ODRDZEWIANIE METODĄ ZANURZENIOWĄ

A.  ODRDZEWIACZ WLAĆ DO POJMENIKA HDPE.
B.  UMIEŚCIĆ PRZEMIOT Z RDZĄ W POJEMNIKU HDPE.
C.  ODCZEKAĆ 3 GODZINY, W PRZYPADKU ŚREDNIEGO NALOTU RDZY.
D.  NA POWIERZCHNI METALU UTWORZYŁA SIĘ WARSTEWKA FOSFORANOWA, PRZEDMIOT JEST CAŁKOWICIE ODTŁUSZCZONY. 

NA TĘ WARSTEWKĘ NALEŻY BEZPOŚREDNIO NAKŁADAĆ FARBĘ BĄDŹ PODKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WTÓRNĄ KOROZJĄ.

2. ODRDZEWIANIE METODĄ NATRYSKOWĄ

A.  ODRDZEWIACZ NANOSIĆ NA POWIERZCHNIĘ Z RDZĄ ZA POMOCĄ PĘDZLA, SPRYSKIWACZA, ROZPYLACZA RĘCZNEGO.
B.  PO KAŻDYM NANIESIENIU ODRDZEWIACZA ODCZEKAĆ 15 MINUT DO UZYSKANIA WSTĘPNEJ POWŁOKI FOSFORANOWEJ (CZARNO-SZAREGO NALOTU NA POWIERZCHNI).
C.  NANIEŚĆ PONOWNIE PREPARAT NA POWIERZCHNIĘ (NAJLEPIEJ TRÓJKROTNIE) W ODSTĘPIE 15 - 20 MINUT AŻ DO PRZEREAGOWANIA NANIESIONEGO ROZTWORU Z RDZĄ.
D.  NA POWIERZCHNI UTWORZY SIĘ POWŁOKA FOSFORANOWA, NA NIĄ NALEŻY NANIEŚĆ PODKŁAD LUB FARBĘ ANTYKOROZYJNĄ.

CHARAKTERYSTYKA FOSFORANOWYCH POWŁOK KONWERSYJNYCH

PRZYKŁADEM PROCESU TWORZENIA SIĘ POWŁOKI KONWERSYJNEJ JESTPROCES FOSFORANOWANIA,
KTÓRY MOŻE PRZEBIEGAĆ W DWÓCH ODMIENNIE REAGUJĄCYCH Z METALEMŚRODOWISKACH, TWORZĄC JEDNAK W KAŻDYM PRZYPADKU POWŁOKI KONWERSYJNE 

W JEDNYM ŚRODOWISKU, ZAWIERAJĄCYM JONY METALI ALKALICZNYCH, NA STALI TWORZY SIĘ FOSFORAN ŻELAZA (POWŁOKA KONWERSYJNA), W DRUGIM ŚRODOWISKU, ZAWIERAJĄCYM JONY METALI CIĘŻKICH, POWSTAJE POWŁOKA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z FOSFORANÓW METALI. OGÓLNIE BIORĄC, PROCES FOSFORANOWANIA POLEGA NA ZANURZENIU PRZEZNACZONEGO DO FOSFORANOWANIA METALU W WODNYM ROZTWORZE JEDNOPODSTAWIONEGO FOSFORANU ZAWIERAJĄCYM WOLNY KWAS FOSFOROWY.

EFEKTEM FOSFORANOWANIA JEST UZYSKANIE SZAREJ I MATOWEJ POWŁOKI O CHARAKTERZE ANTYKOROZYJNYM.

( LEWA STRONA ODWAŻNIKA POSIADA POWŁOKĘ KONWERSYJNĄ ).

POWŁOKA KONWERSYJNA

POWŁOKA KONWERSYJNA TWORZY SIĘ SAMOISTNIE NA POWIERZCHNI ODRDZEWIANEJ. 
( LEWA STRONA ODWAŻNIKA POSIADA POWŁOKĘ KONWERSYJNĄ ).

PRAWA STRONA ZOSTAŁA OCZYSZCZONA MECHANICZNIE Z POWŁOKI KONWERSYJNEJ.

POWŁOKA KONWERSYJNA PODCZAS SCHNIĘCIA JEST NIETRWAŁA!

TESTY W KWASACH ORGANICZNYCH UKAZANE PONIŻEJ PRZEDSTAWIĄ KOROZYJNOŚĆ STALI BEZ POWŁOKI FOSFORANOWEJ ORAZ Z POWŁOKĄ FOSFORANOWĄ.

TEST POWŁOKI KONWERSYJNEJ W KWASACH ORGANICZNYCH

POWŁOKA KONWERSYJNA ZABEZPIECZA POWIERZCHNIĘ METALU. JEST TO ZABEZPIECZENIE KRÓTKOTRWAŁE, DLATEGO NALEŻY NA TĘ POWŁOKĘ NAŁOŻYĆ PODKŁAD LUB FARBĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ.

ODRDZEWIACZ 50%

ODRDZEWIACZ 
PENETRATOR 
NEUTRALIZATOR RDZY
ODRDZEWIACZ DO STALI I ŻELIWA