Szukaj

ODRDZEWIACZ W ŻELU

ODRDZEWIACZ W ŻELU

ODRDZEWIACZ SPECJALISTYCZNY DO KRÓTKOOKRESOWEGO ZABEZPIECZANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW METALOWYCH.

PRODUKT ZAWIERA:

25% KWASU FOSFOROWEGO

WAGA PRODUKTU 6 KG

PRODUKT O KONSYSTENCJI ŻELU.

W JEDNYM ŚRODOWISKU, ZAWIERAJĄCYM JONY METALI ALKALICZNYCH, NA STALI TWORZY SIĘ FOSFORAN ŻELAZA (POWŁOKA KONWERSYJNA), W DRUGIM ŚRODOWISKU, ZAWIERAJĄCYM JONY METALI CIĘŻKICH, POWSTAJE POWŁOKA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z FOSFORANÓW METALI. OGÓLNIE BIORĄC, PROCES FOSFORANOWANIA POLEGA NA ZANURZENIU PRZEZNACZONEGO DO FOSFORANOWANIA METALU W WODNYM ROZTWORZE JEDNOPODSTAWIONEGO FOSFORANU ZAWIERAJĄCYM WOLNY KWAS FOSFOROWY.

KONSYSTENCJA

ŚRODEK MA BARDZO GĘSTĄ KONSYSTENCJĘ CO UMOŻLIWIA USUWANIE RDZY NA POWIERZCHNACH PIONOWYCH.

PRODUKT NALEŻY NAKŁADAĆ NA RDZĘ TAK ABY GRUBOŚĆ WARSTWY ODRDZEWIACZA PRZEKRACZAŁA 0,5 CM. POZWALA TO ZACHOWAĆ NADMIAR PREPARATU PRZEZ CO TLENKI ORAZ WODOROTLENKI PRZEREAGOWUJĄ CAŁKOWICIE.

STATYSTYCZNIE 80–90% USZKODZEŃ ZACZYNA SIĘ NAPOWIERZCHNI METALU LUB BEZPOŚREDNIO POD NIĄ, DLATEGO TAK ISTOTNE JEST DBANIE O JAKOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ I POWIERZCHNI WYROBU. UNIKANIE USZKODZEŃ TO BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA TWORZENIA OCHRONNYCH WARSTW WIERZCHNICH, KTÓRE PODWYŻSZAJĄ ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA ZEWNĘTRZNE OBCIĄŻENIA.

ODRDZEWIACZ W ŻELU

ODRDZEWIACZ USUWA RDZĘ POPRZEZ ROZTWARZANIE TLENKÓW ORAZ WODOROTLENKÓW ŻELAZA NA POWIERZCHNI METALU. ODRDZEWIACZ WYTWARZA   WARSTEWKĘ FOSFORANOWĄ, KTÓRA NA POWIERZCHNI METALU TWORZY WARSTWĘ OCHRONNĄ. WARSTWA TA JEST NIETRWAŁA, DLATEGO METAL NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED WTÓRNĄ KOROZJĄ.  

FARBĘ BĄDŹ PODKŁAD NALEŻY NAKŁADAĆ OD RAZU POWYSCHNIĘCIU PREPARATU NA WYTWORZONĄ WARSTWĘ FOSFORANOWĄ . ZABEZPIECZENIE FARBĄ LUB PODKŁADEM GWARANTUJE PEŁNE ZABEZPIECZENIE METALU PRZED KOROZJĄ. 

INSTRUKCJA ODRDZEWIANIA

A.  ZANURZYĆ PĘDZEL W ODRDZEWIACZU.
B.  UMIEŚCIĆ ŻEL ZA POMOCĄ PĘDZLA NA RDZĘ TAK, ABY GRUBOŚĆ WARSTWY ŻELU PRZEKRACZAŁA 0,5 CM - POZWALA TO NA ODPOWIEDNIE PRZEREAGOWANIE RDZY Z ODRDZEWIACZEM.
C. ODCZEKAĆ 3 GODZINY (W PRZYPADKU ŚREDNIEGO NALOTU RDZY).
D. NA POWIERZCHNI METALU UTWORZYŁA SIĘ WARSTEWKA FOSFORANOWA, PRZEDMIOT JEST CAŁKOWICIE ODTŁUSZCZONY. WARSTEWKĘ NALEŻY ŚCIĄGNĄĆ DRUCIANĄ SZCZOTKĄ.

NAJLEPIEJ NIE DOPUŚCIĆ DO POWSTANIA SKORUPY. OZNACZA TO ŻE PRZEMIOT ZBYT DŁUGO PODDANY BYŁ NA DZIAŁANIE ODRDZEWIACZA W ŻELU.

ODRDZEWIACZ W ŻELU

ODRDZEWIACZ 
PENETRATOR 
NEUTRALIZATOR RDZY
ODRDZEWIACZ DO STALI I ŻELIWA