Szukaj

ODRDZEWIACZ PRZEMYSŁOWY

ODRDZEWIACZ PRZEMYSŁOWY

ODRDZEWIACZ DLA PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO, HUTNICZEGO

PRODUKT ZAWIERA:
35% KWASU FOSFOROWEGO
5% KWASU CYTRYNOWEGO
5% KWASU SZCZAWIOWEGO

WAGA PRODUKTU 20 KG

ODRDZEWIACZ WYTWARZA WARSTEWKĘ FOSFORANOWĄ , KTÓRA NA POWIERZCHNI METALU TWORZY WARSTWĘ OCHRONNĄ.

CHARAKTERYSTYKA FOSFORANOWYCH POWŁOK KONWERSYJNYCH

PRZYKŁADEM PROCESU TWORZENIA SIĘ POWŁOKI KONWERSYJNEJ JEST PROCES FOSFORANOWANIA,
KTÓRY MOŻE PRZEBIEGAĆ W DWÓCH ODMIENNIE REAGUJĄCYCH Z METALEMŚRODOWISKACH, TWORZĄC JEDNAK W KAŻDYM PRZYPADKU POWŁOKI KONWERSYJNE.

W JEDNYM ŚRODOWISKU, ZAWIERAJĄCYM JONY METALI ALKALICZNYCH, NA STALI TWORZY SIĘ FOSFORAN ŻELAZA (POWŁOKA KONWERSYJNA), W DRUGIM ŚRODOWISKU, ZAWIERAJĄCYM JONY METALI CIĘŻKICH, POWSTAJE POWŁOKA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z FOSFORANÓW METALI. OGÓLNIE BIORĄC, PROCES FOSFORANOWANIA POLEGA NA ZANURZENIU PRZEZNACZONEGO DO FOSFORANOWANIA METALU W WODNYM ROZTWORZE JEDNOPODSTAWIONEGO FOSFORANU ZAWIERAJĄCYM WOLNY KWAS FOSFOROWY.

EFEKTEM FOSFORANOWANIA JEST UZYSKANIE SZAREJ I MATOWEJ POWŁOKI O CHARAKTERZE ANTYKOROZYJNYM.

POWŁOKA KONWERSYJNA

POWŁOKA KONWERSYJNA TWORZY SIĘ SAMOISTNIE NA POWIERZCHNI ODRDZEWIANEJ. 
( LEWA STRONA ODWAŻNIKA POSIADA POWŁOKĘ KONWERSYJNĄ ).

PRAWA STRONA ZOSTAŁA OCZYSZCZONA MECHANICZNIE Z POWŁOKI KONWERSYJNEJ.
POWŁOKA KONWERSYJNA PODCZAS SCHNIĘCIA JEST NIETRWAŁA!
 
TESTY W KWASACH ORGANICZNYCH UKAZANE PONIŻEJ PRZEDSTAWIĄ KOROZYJNOŚĆ STALI BEZ POWŁOKI FOSFORANOWEJ ORAZ Z POWŁOKĄ FOSFORANOWĄ.

TEST POWŁOKI KONWERSYJNEJ W KWASACH ORGANICZNYCH

POWŁOKA KONWERSYJNA ZABEZPIECZA POWIERZCHNIĘ METALU. JEST TO ZABEZPIECZENIE KRÓTKOTRWAŁE, DLATEGO NALEŻY NA TĘ POWŁOKĘ NAŁOŻYĆ PODKŁAD LUB FARBĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ.

ODRDZEWIACZ PRZEMYSŁOWY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH OBRACAJĄCYCH STALĄ

ODRDZEWIACZ USUWA RDZĘ POPRZEZ ROZTWARZANIE TLENKÓW ORAZ WODOROTLENKÓW ŻELAZA NA POWIERZCHNI METALU. RDZĘ STANOWI NIEJEDNOLITA WARSTWA SUBSTANCJI UTLENIANIA ŻELAZA,

PREPARAT SKUTECZNIE ODTŁUSZCZA POWIERZCHNIĘ CZYSZCZONĄ. 

PO ZAKOŃCZENIU ODRDZEWIANIA, NA POWIERZCHNIMETALU WYTWARZA SIĘ RDZOCHŁONNA WARSTEWKA FOSFORANOWA, KTÓRA JEST IDEALNYMPODKŁADEM POD EMALIE ORAZ FARBY ZABEZPIECZAJĄCE.

WARSTEWKA FOSFORANOWA STANOWI DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIE, JEDNAK JEST TO ZABEZPIECZENIE KRÓTKOTRWAŁE, STANOWCZO ZALECAMYSTOSOWANIE PODKŁADÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH.     

ODRDZEWIACZ PRZEMYSŁOWY DLA HUT METALU

BILANS STECHIOMETRYCZNY ROZTWARZANIA TLENKÓW ORAZ WODOROTLENKÓW ŻELAZA

FE2O3 + 2 H3PO4 ->2 FEPO4 + 3 H2O2FE + 2 H3PO4-> 2 FEPO4 +   3 H2       

PODCZAS PROCESU ODRDZEWIANIA JEDNYM Z PRODUKTÓW REAKCJI BĘDZIE WODÓR. INTENSYWNOŚĆ REAKCJI WZRASTA WRAZ ZE WZROSTEM TEMPERATURY PROWADZENIA PROCESU ODRDZEWIANIA. RDZA PO PROCESIE ODRDZEWIANIA ZOSTAJE PRZEMIENIONA W SÓL  FEPO4.
TLENEK METALU + KWAS -> SÓL + WODÓR     

ODRDZEWIACZ PRZEMYSŁOWY DLA STOCZNI

ŚRODEK NA RDZĘ ROZTWARZA TLENKI I WODOROTLENKI ŻELAZA. WRAZ Z USUNIĘCIEM RDZY, NA METALU POWSTAJE RDZOCHŁONNA WARSTEWKA FOSFORANOWA, CHRONIĄCA POWIERZCHNIĘ ORAZ ODTŁUSZAJĄCA METAL PRZED MALOWANIEM BĄDŹ ZABEZPIECZANIEM.

PRODUKT DYSTRYBUOWANY JEST DO STOCZNI. SPRAWNY SYSTEM DYSTRYBUCJI UMOŻLIWIA EKSPESOWĄ DOSTAWĘ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

ODRDZEWIACZ PRZEMYSŁOWY

ODRDZEWACZ DO ŚRUB. 
ODRDZEWIACZ,
PREPARAT SŁUŻACY DO USUWANIA RDZY,
PENETRATOR.

ŚRODEK MOŻE DZIAŁAĆ NA RÓŻNE SPOSOBY. ODRDZEWIACZ DO STALI I ŻELIWA USUWA Z NICH RDZĘ ORAZ ZAPOBIEGA POWSTAWANIU WTÓNEJ KOROZJI.

WŚRÓD ODRDZEWIACZY DOSTĘPNYCH W ASORTYMENCIE FIRMY ZNAJDUJĄ SIĘ ŚRODKI O SPECJALNYM ZASTOSOWANIU.

ODRDZEWIACZ PRZEMYSŁOWY

ODRDZEWIACZ
 PENETRATOR
 NEUTRALIZATOR RDZY
 ŚRODEK DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO I STOCZNIOWEGO